Fundacja Aktywny Senior uczestniczyła w kolejnym spotkaniu, które odbyło się w dniach 25-26 lipca w Zakopanem w ramach projektu “Wspieranie funkcjonowania i doskonalenie ZSK na rzecz wykorzystania oferowanych w nim rozwiązań do realizacji celów strategii rozwoju kraju”. Liderem projektu jest Instytut Badań Edukacyjnych.

Spotkanie robocze dotyczyło kwalifikacji z obszaru senioralnego.

  • Konwersatorium współtworzenia, czyli strategicznie o przedsiębiorczości seniorów i kompetencjach
  • Opis kwalifikacji „Koordynator polityki senioralnej”,
  • Koordynatorzy polityki senioralnej w realiach polskich rad seniorów. Standardy, praktyka i kompetencje,
  • Podręczniki dla seniorów,
  • Seniorzy – kompetencje przyszłości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *