Marian Ferenc
Prezes Zarządu i fundator Fundacji Aktywny Senior

Inspirator i inicjator idei utrzymania dobrej jakości życia w okresie późnej dorosłości. Współtwórca Modelu procesu społecznego XXI wieku. Współautor projektu Przedsiębiorczość 60+. Kreator wolontariatu kompetencyjnego. Kierownik wielu projektów krajowych i europejskich.

Fundator Fundacji Teraz Życie. Absolwent MBA Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Wydział Zarządzania i Informatyki, studiów podyplomowych: „Doskonalenie organizacji i zarządzania”, „Rachunkowość i kontrola finansowa”, „Zarządzanie na Jednolitym Rynku”, „Zarządzanie jakością”.

Doświadczenie w zarządzaniu MŚP jako członek zarządu i rady nadzorczej w tym współwłaściciel spółek kapitałowych, doradca i konsultant. Doświadczenie w sektorze NGO jako członek zarządu fundacji, stowarzyszenia, fundator, inicjator.

Jerzy Lech
Pełnomocnik – wolontariusz Fundacji

Jako wolontariusz wspiera Mariana Ferenca w działalności „Fundacji Aktywny Senior”. Z wykształcenia jest inżynierem, absolwentem Politechniki Wrocławskiej oraz dwóch studiów podyplomowych. Ma poza sobą 43-letni staż pracy zawodowej w przemyśle maszynowym. Obecnie jest na emeryturze. Posiada doświadczenie w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi oraz współpracownikami.

Tuż po zakończeniu pracy zawodowej przeszedł pilotażowy programu aktywizacji seniorów. W ostatnim dziesięcioleciu odbył szereg szkoleń i brał czynny udział w projektach realizowanych w ramach Fundacji Aktywny Senior. Ostatnio w latach 2018-2020 jako wolontariusz uczestniczył w międzynarodowym 3-letnim projekcie „Co-creation of Service Innovation in Europe” w ramach programu H2020. (Współtworzenie innowacyjnych usług w Europie akronim – CoSIE).

Aktualnie angażuje się we współtworzenie założeń i kształt nowego projektu „Przedsiębiorczość 60+” gdzie wykorzystuje swoje doświadczenie zawodowe, życiowe oraz wiedzę nabytą w szkoleniach w Sektorze 3 i projektach wykreowanych przez Fundację Aktywny Senior.

Kamila Polańska Wasik
Doradca zawodowy

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Pedagogika, specjalizacja: poradnictwo zawodowe i rodzinne. O 20 lat doradca zawodowy, wykładowca i szkoleniowiec z zakresu kompetencji personalno-społecznych (komunikacja, współpraca w grupie, zarządzanie wizerunkiem, rozwijanie kreatywności), podstaw psychologii zarządzania oraz doradztwa personalnego.

Od 15 lat specjalista w projektach unijnych oraz krajowych z zakresu poradnictwa zawodowego oraz kształcenie ustawicznego dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, bezrobotnych, bezdomnych oraz osób wchodzących na rynek pracy lub przekwalifikujących się.

Od 7 lat specjalista ds. projektów senioralnych i informacji we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego-Wrocławskim Centrum Seniora. Odpowiedzialna za pozyskiwanie Partnerów Wrocławskiej Karty Seniora, koordynator Dni Seniora, Dni Babci i Dziadka, Szkoły Liderów. Aktywizuje i integruje wrocławskie środowiska senioralne, organizuje i współuczestniczy w licznych projektach międzypokoleniowych, zaangażowana w partnerstwa na rzecz społeczności lokalnych.

Mirosława Wawrowska
Psycholog, doradca zawodowy

Psycholog i doradcą zawodowy z ponad 15-letnim doświadczeniem. Podczas pracy wspiera zarówno osoby bezrobotne, jak i pracujące, podpowiada jak budować ścieżkę kariery, jak dobrać pracę do naturalnych predyspozycji czy i jakie kompetencje są pożądane na rynku pracy.

Napotkała ze swoimi Klientami bardzo różne przeciwności, które razem próbowali pokonać. Pracuje z różnymi grupami zawodowymi i społecznymi; z zawodowymi żołnierzami, osobami niesłyszącymi, osobami zwalnianymi z pracy w ramach zwolnień grupowych, osobami z niepełnosprawnościami czy młodzieżą szkolną.

Podczas mojej kariery zawodowej współpracowała także z wieloma firmami, z różnych branż. Ma doświadczenie w budowaniu relacji zarówno z jednoosobowymi działalnościami gospodarczymi, jak i ze spółkami akcyjnymi.

Konrad Postawa
Wsparcie IT

Absolwent wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Od 5 lat prowadzi własną działalność gospodarczą, w ramach której świadczy usługi IT swoich klientów.

Specjalizuje się w projektowaniu, implementowaniu oraz wdrażaniu stron internetowych, a także w modyfikacji już istniejących projektów. Przygotowuje także infografiki, reklamy, logotypy oraz wizytówki.

Od kilku lat prowadzi szkolenia z zakresu IT i to zarówno z obsługi programów i pakietów biurowych dla firm i organizacji, jaki i z podstaw posługiwania się komputerem, internetem oraz smartfonami dla Seniorów. To właśnie z osobami 65+ pracował w ciągu ostatnich lat najczęściej, za co otrzymał wyróżnienie w kategorii Wolontariusz Roku 2014 na Gali Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu oraz został wyróżniony na Gali Wrocławskie Oblicza Wolontariatu w roku 2018.

Drugą kadencję jest Radnym osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. a od pół roku jest Przewodniczącym Zarządu Osiedla Pilczyce-Konazów-Popowice Płn. W swojej pracy społecznej stara się wyszukiwać najlepszych kanałów komunikacji między Radą Osiedla a mieszkańcami.