Dane teleadresowe podmiotu/firmy/przedsiębiorstwa

  Procedura działania, postępowania:

  1. Zgłaszający za pośrednictwem powyższego formularza przesyła zapotrzebowanie na „Paszport kompetencyjny Silversa” do usługodawcy.
  2. Na tej podstawie zostaje wystawiona i przesłana faktura na kwotę ryczałtową 4600 zł. (cztery tysiące sześćset złotych) brutto, (Fundacja nie jest objęta VAT), funkcjonuje według odpłatnej działalności pożytku publicznego nie przynoszącej zysku.
  3. Po uiszczeniu płatności Fundacja AS ustala mailowo z osobą delegowaną termin i miejsce spotkania.
  4. W trakcie spotkania zostają wspólnie ustalone niezbędne warunki współpracy przy realizacji usługi.
  5. Spotkania mogą być bezpośrednie lub online w zależności od wspólnych ustaleń przyjętych przez strony.
  6. Zgłaszający otrzyma mailem informacje o zakończonym procesie wsparcia dla osoby delegowanej.

  Informacja dodatkowa:

  1. Kwota ryczałtu pokrywa tylko koszty organizacji pozarządowej związanej z realizacją, Paszport kompetencyjny Silversa. (www.poradnik.ngo.pl/odplatna-dzialalnosc-pozytku-publicznego).
  2. Istnieje możliwość przekazania tej kwoty ryczałtowej 4600 zł. w postaci  „darowizny na cele statutowe Fundacji” (www.f-as.pl/wsparcie).