Zanim przystąpi Pani/Pan do wypełnienia wstępnego kwestionariusza proszę zastanowić się nad poniższymi pytaniami, które mogą okazać się pomocne w procesie diagnozy posiadanych kompetencji.

 1. Czy posiada Pani/Pan osobisty plan funkcjonowania po otrzymaniu uprawnień emerytalnych?
 2. Jeśli tak, to jaki jest ten plan?
  a. Dalsza aktywność zawodowa z tym samym przedsiębiorcą
  b. Dalsza aktywność zawodowa z innym przedsiębiorcą
  c. Aktywność społeczna w organizacjach (stowarzyszeniach, fundacjach, klubach seniora, Uniwersytetach Trzeciego Wieku, Centrach Aktywności Lokalnej), w miejscu zamieszkania, itp.
  d. Realizacja hobby
  e. Inne
 3. Jeśli nie, to dlaczego?
  a. Zmęczenie fizyczne
  b. Zmęczenie psychiczne
  c. Wypalenie zawodowe (pełne wyczerpanie fizyczne, psychiczne i emocjonalne, brak chęci i motywacji do pracy)
  d. Potrzeba poświęcenia się swojemu hobby, zainteresowaniom
  e. Inne
 4. Czy obawia się Pani/Pan jakichkolwiek zmian u siebie i w swoim otoczeniu związanych z przejściem na emeryturę? Jeśli tak, to proszę je sprecyzować/określić.

Wstępny kwestionariusz z poniższymi pytaniami pomoże zebrać i usystematyzować wiedzę na temat posiadanych przez Panią/Pana: wykształcenia, doświadczenia, kompetencji, zdolności, zainteresowań, oczekiwań zawodowych.

Wszystkie wypełnione przez Panią/Pana dokumenty są Państwa własnością. Rolą przedstawicieli Fundacji, posiadających odpowiednie doświadczenie i kompetencje, jest  wsparcie w procesie badawczo-doradczym.